1378
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)35592299
CTY CP NHÀ THÉP HOÀNG NGUYÊN
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:
– XD DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP
– THIẾT KẾ, CHẾ TẠO & LẮP ĐẶT KHUNG NHÀ THÉP TIỀN CHẾ: NHÀ XƯỞNG, KHO HÀNG, KHUNG SÀN THÉP CAO TẦNG
  • THÉP – NHÀ THÉP TIỀN CHẾ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI