912
CTY CP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC (THUDUC HOUSE)
– Đầu tư KD bất động sản, phát triển các khu đô thị, KCN
– KD DV địa ốc
– XD và thiết kế các công trình
– Đầu tư KD tài chính – chứng khoán & ngân hàng
– SX VLXD
– KD các DV khách sạn, nhà hàng, kho bãi, chợ đầu mối, nông sản thực phẩm…
  • XÂY DỰNG – QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN NHÀ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI