1602
Ngành nghề : THUỐC TRỪ VẬT HẠI
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37660681
CTY CP TẬP ĐOÀN ĐIỆN BÀN – CN
SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH:
– CÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
  • THUỐC TRỪ VẬT HẠI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI