578
Ngành nghề : ĐIỆN - CÔNG TY
Tỉnh thành : GIA LAI
Điện thoại: (0269)3756099
CTY CP THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A (SHJC)
  • ĐIỆN – CÔNG TY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI