99
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 35537799
Hotline: 0963636066
Email: ocd@ocd.vn
Website: ocd.vn
CÔNG TY CP TƯ VẤN QUẢN LÝ OCD
Công ty Tư vấn Quản lý OCD hoạt động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển bền vững thông qua dịch vụ tư vấn và đào tạo quản lý có chất lượng và tính thực tiễn cao.

Dịch vụ
Công ty Tư vấn Quản lý OCD cung cấp các dịch vụ sau:

Dịch vụ Đào tạo Quản lý
Dịch vụ Nghiên cứu Thị trường
Dịch vụ Tư vấn Tái cơ cấu
Dịch vụ Tư vấn Hệ thống Quản lý
Dịch vụ Tư vấn Chuyển đổi số
Dịch vụ Tư vấn Chiến lược

  • QUẢN LÝ – TƯ VẤN & DỊCH VỤ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI