1036
CTY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XD CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG HÙNG PHƯƠNG
– THẦU THI CÔNG:
– Xây dựng, cung cấp, lắp đặt nhà máy xử lý nước thải, khí thải, bụi, xử lý nước giếng, nước sông, hồ bơi, nước đóng chai, nước nhiễm mặn.
– Tư vấn thiết kế các công trình xử lý nước thải, nước cấp, cấp thoát nước.
– Khoan thăm dò và khai thác nước ngầm, khảo sát địa chất.
– Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư bảo vệ môi trường, dự án nhà máy xử lý nước.
– Lập bảng ĐTM, cam kết, đề án môi trường, báo cáo giám sát môi trường.
– Vận hành, bảo trì, cải tạo hệ thống nước thải, nước cấp, khí thải, giếng khoan.
– THƯƠNG MẠI:
– Cung cấp vật tư, hóa chất ngành cấp thoát nước, nước thải, vệ sinh môi trường.
– Phủ và chống thấm bồn thép, bể bê tông, sàn bê tông bằng vật liệu composit.
  • MÔI TRƯỜNG – TƯ VẤN KIỂM SOÁT Ô NHIỄM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI