1727
Ngành nghề : KHO LẠNH
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38619271
CTY CP XNK HOÀNG LAI
– KHO LẠNH HOÀNG LAI CÓ SỨC CHỨA TRÊN 10.000 TẤN,
BAO GỒM 15 KHO ĐỘC LẬP CÓ SỨC CHỨA TỪ 200 ĐẾN 2000 TẤN.
– NHIỆT ĐỘ MỖI KHO ĐƯỢC CÀI ĐẶT BẰNG VI TÍNH TỪ +15OC ĐẾN -30OC, RẤT THÍCH HỢP CHO CÁC LOẠI HÀNG HÓA.
– ĐƯỢC QUẢN LÝ THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001:2000
  • KHO LẠNH
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI