1216
Ngành nghề : TÀI CHÍNH - CHO THUÊ
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38214244
Email: info@hfic.vn
Website: www.hfic.vn
CTY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP. HCM (HFIC)
– CHUYÊN CHO VAY VÀ HUY ĐỘNG VỐN
– TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHO CÁC DOANH NGHIỆP
  • TÀI CHÍNH – CHO THUÊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI