841
Tỉnh thành : BẮC NINH
Điện thoại: (0222) 3837917
Hotline: 0913260429
Email: binhminhpaper@yahoo.com
CÔNG TY cổ phần GIẤY BÌNH MINH
  • NHỰA – BAO BÌ
  • BAO BÌ GIẤY, BAO BÌ NHỰA
  • GIẤY – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI