922
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại: (0251)3833500
CTY LD DÂY ĐỒNG VIỆT NAM CFT
DÂY ĐỒNG KỸ THUẬT ĐIỆN : 8- 16 MMM, 1,38 – 4MM
  • ĐIỆN – DÂY & CÁP ĐIỆN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI