1026
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)35131028
CTY LIÊN DOANH CINEMA 1 VIỆT NAM
ĐIỆN ẢNH – CÁC CÔNG TY
  • PHIM – SẢN XUẤT & DỊCH VỤ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI