824
Ngành nghề : BĂNG TẢI CÁC LOẠI
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024)33639191
CTY THƯƠNG MẠI VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÂN PHONG
Lĩnh vực chính là gia công cơ khí, tự động hóa, sản xuất máy móc thiết bị đặc thù. Cung cấp các loại mặt hàng phụ trợ cho sản xuất khác như: – Công cụ, dụng cụ trong sản xuất. – Vật tư, vật liệu trong sản xuất. – Trang thiết bị an toàn bảo hộ
  • BĂNG TẢI CÁC LOẠI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI