614
Ngành nghề : IN LỤA - VẢI
Tỉnh thành : LONG AN
Điện thoại: (0272)3738988
CTY TNHH CÔNG NGHỆ MÀN HÌNH
CHUYÊN:
– CUNG CẤP MÁY MÓC VÀ HÓA CHẤT DÀNH CHO IN LỤA VÀ IN CHUYỂN NHIỆT
– CUNG CẤP VẬT TƯ ĐIỆN TỬ: NHÍP, MŨI HÀN CHÌ
  • IN LỤA, VẢI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI