509
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0274)3737318
Website: www.haimy.com
CTY TNHH CÔNG NGHIỆP HAIMY
– CƠ KHÍ – GIA CÔNG & SẢN XUẤT
– NÔNG NGHIỆP – VẬT TƯ & THIẾT BỊ
– NÔNG SẢN
HAIMY LÀ NHÀ SẢN XUẤT HỆ THỐNG KHO KỆ CHỨA HÀNG CÔNG NGHIỆP HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM.
TRONG 25 NĂM KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM, CÙNG VỚI VIỆC TRUNG THÀNH VỚI PHƯƠNG CHÂM “LUÔN MANG ĐẾN GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ NHẤT ĐEM LẠI SỰ THÀNH CÔNG CHO KHÁCH HÀNG,…” ĐÃ GIÚP HAIMY TRỞ THÀNH NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HỆ THỐNG KHO KỆ CHỨA HÀNG BẰNG SẮT THÉP LỚN NHẤT TẠI VIỆT NAM.
  • KỆ CHỨA HÀNG & TRƯNG BÀY
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI