Mới cập nhật
970
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0274)3611088
Email: liangchi@hcm.vnn.vn
Website: www.liangchi.com.vn
CTY TNHH CÔNG NGHIỆP LIANG CHI II (VN)
* ĐIỆN LẠNH – THIẾT BỊ THÁP GIẢI NHIỆT & BỒN F.R.P LIANG CHI – HỆ THỐNG ĐIỀU KHÔNG – NGÀNH CÔNG NGHIỆP * ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Sản xuất và cung cấp “Tháp giải nhiệt & Bồn F.R.P Liang Chi” – Hệ thống điều không – Ngành công nghiệp – Ngành hóa chất
  • ĐIỆN LẠNH – THIẾT BỊ
  • ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
  • HÓA CHẤT
  • NHIỆT – THIẾT BỊ & XỬ LÝ
Những Trang Vàng Việt Nam
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI