1148
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại: (0251)3569424
Email: thutra@daedopapertube.com.vn
CTY TNHH DAE-DO PAPER TUBE VIỆT NAM
Sản xuất các loại lõi ống giấy từ Þ 44 đến Þ 608.
Đặc biệt sản xuất lõi ống giấy từ Þ 504 đến Þ 608 chuyên dùng trong ngành cuốn TOLE , INOX và Thép Lá.
  • GIẤY – ĐỒ DÙNG BẰNG GIẤY
  • GIẤY – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI