280
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38040680
CTY TNHH ĐĂNG DŨNG
ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN MÁY TÍNH
SỬA CHỮA THIẾT BỊ MÁY TÍNH

Ngành Nghề Bổ Sung:
VI TÍNH – DỊCH VỤ CHO THUÊ & SỬA CHỮA

  • TIN HỌC – DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI