Mới cập nhật
1056
CTY TNHH HBP PROJECT MANAGEMENT
– QUẢN LÝ DỰ ÁN & CHI PHÍ
– THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
– THIẾT KẾ KẾT CẤU
– QUẢN LÝ THI CÔNG

Ngành Nghề Bổ Sung:
KIẾN TRÚC SƯ

  • KIẾN TRÚC – THIẾT KẾ
  • KIẾN TRÚC SƯ
  • XÂY DỰNG – CÔNG TY
  • XÂY DỰNG – TƯ VẤN & THIẾT KẾ
Những Trang Vàng Việt Nam
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI