954
CTY TNHH HUY DUY HUY
Sản xuất các sản phẩm nhựa composite (FRP): nón bảo hiểm, bệ SPA, bồn chứa, chống thấm… và các sản phẩm theo đơn
đặt hàng.
  • NHỰA COMPOSITE – SẢN PHẨM & VẬT LIỆU
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI