800
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37540269
CTY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP THÁI DƯƠNG (SUN-AIR)
Khí kỹ thuật:
– Ammonia (NH3)- Gas lạnh: R-22, R-134A, R-404A, R-407C, R-507.
– Argon (Ar), Acetylene (C2H2), Nitrogen (N2), Carbon Monoxide (CO), Carbon Dioxide (CO2).
Khí đặc biệt:
– Hydrogen (H2), Helium (He), Methane (CH4),Krypton (Kr), Neon (Ne), Propane (C3H8), n-Butane (C4H10), Sulphur Dioxide (SO2),Sulphur Hexafluoride (SF6), Xenon (Xe)…
– Khí hỗn hợp (Mixed Gas)
– Khí chuẩn (Calibration Gas).
Khí Y tế:
– Nitrous Oxide (N2O), Oxygen (O2), Helium lỏng (Liquid He).
Thiết bị:
– Hệ thống cung cấp khí, Bồn chứa khí Oxygen – Nitrogen lỏng (Cryogenic Storage Tank), Bộ hóa hơi (Vaporizer), Van chai (Cylinder Valve), Đồng hồ chỉnh áp (Regulator)…
  • GAS – CÔNG NGHIỆP & Y KHOA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI