650
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37515823
CTY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỄN ĐÔNG
* GAS – CÔNG NGHIỆP…
Chuyên cung cấp & sản xuất: Oxy, Argon, CO2, Acetylene, Nitơ, Mixgas…

* HÀN – VẬT TƯ…
Chuyên cung cấp máy hàn (Tig, Mix…), thiết bị hàn, dây hàn CO2, thau hàn…

  • GAS – CÔNG NGHIỆP & Y KHOA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI