1224
CTY TNHH KIẾN VIỆT (KIVICO)
– IN ẤN, GIA CÔNG SAU IN VÀ CUNG CẤP BAO BÌ DƯỢC CÁC LOẠI
– THUỐC VÀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
– VIÊN NANG RỖNG
– NGUYÊN LIỆU DƯỢC
– MÁY MÓC PHỤC VỤ SẢN XUẤT NGÀNH DƯỢC
  • DƯỢC – THIẾT BỊ, DỤNG CỤ & BAO BÌ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI