1259
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38803916
CTY TNHH KỸ THUẬT DV SATATEC – CN
– Thiết bị chống sét LPI Australia
– Hóa chất làm giảm điện trở đất Powerfill USA
– Thuốc hàn hóa nhiệt Exoweld
– Thiết bị đóng cắt Havell
– Thiết bị điện trong môi trường chống cháy nổ Cooper USA
– Thiết bị chiếu sáng
  • CHỐNG SÉT – THIẾT BỊ & DỊCH VỤ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI