785
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38451552
CTY TNHH KỸ THUẬT NGUYÊN THẢO
NGHIÊN CỨU & SX PHỤ GIA THỰC PHẨM, CẢI THIỆN CẤU TRÚC (DAI, DÒN) SẢN PHẨM
THƯƠNG HIỆU “BIOSTA”
  • THỰC PHẨM – CHẤT PHỤ GIA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI