1001
Công TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG MECIE
Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất Môi trường MECIE là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ môi trường, đã thực hiện nhiều dự án phục vụ cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
MECIE chuyên cung cấp các thiết kế, công nghệ, thi công và quản lý các dự án liên quan đến môi trường cho mọi lĩnh vực sản xuất, dịch vụ như:
– Hệ thống quan trắc khí thải độc
– Hệ thống quan trắc nước thải tự động
– Lưu lượng kế đo khí
– Lưu lượng kế đo chất lỏng
Chúng tôi luôn tự hào được phục vụ quý khách với hiệu quả đầu tư tốt nhất, thẩm mỹ cao và bền vững lâu dài.

Ngành nghề kinh doanh chính:

KHÔNG KHÍ – KHÍ THẢI – THIẾT BỊ KIỂM TRA & XỬ LÝ Ô NHIỄM

MÁY MÓC – CÁC LOẠI

MÔI TRƯỜNG – CÔNG TY & DỊCH VỤ

MÔI TRƯỜNG – TƯ VẤN KIỂM SOÁT Ô NHIỄM

HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LƯU LƯỢNG KẾ ĐO KHÍ LƯU LƯỢNG KẾ ĐO CHẤT LỎNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI