1662
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38132118
CTY TNHH MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA
HÓA CHẤT DÙNG TRONG DỆT, NHUỘM ….
  • DỆT – HÓA CHẤT, VẬT TƯ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI