Tổng Công ty Nam Thái Sơn

số 14 Phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, Tp Hà Nội
13 Tháng Bảy, 2019 / 862
Tổng Công ty Nam Thái Sơn
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại : (024) 32006982
Di động : 0978085577
Email : office_hanoi@namthaison.com.vn

Tổng Công ty Nam Thái Sơn khởi đầu từ khát vọng xây dựng một nhà máy hiện đại chuyên sản xuất những sản phẩm tiện lợi cho cuộc sống và những ngành sản xuất khác. Năm 1989, Cơ sở bao bì Thái Sơn bắt đầu khởi nghiệp tại Quận Thủ Đức – Tp. HCM. Sau…