74
Ngành nghề : BẠC ĐẠN - VÒNG BI
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0274)6261088
CTY TNHH MTV CƠ TÍN
CHUYÊN KD BẠC ĐẠN, VÒNG BI CỦA CÁC THƯƠNG HIỆU: ABBA, HIWIN, SKF, ASAHI, NSK,V.V…; DÂY CUROA, ĐAI TRUYỀN,…
  • BẠC ĐẠN – VÒNG BI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI