1280
Ngành nghề : ỐC - VÍT - BÙ LOONG
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0274)3618288
Email: ctykimxuonghuy@gmail.com
Website: www.ngukimxuonghuy.com.vn;www.mamxoay.com.vn
CTY TNHH MTV KIM XƯƠNG HUY
  • ỐC, VÍT, BÙ LOONG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI