278
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37700651
Website: www.ttipc.vn
CTY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC)
CHUYÊN:
– XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CHO KHU CÔNG NGHIỆP – KHU CHẾ XUẤT – KHU ĐÔ THỊ MỚI VÀ CÁC CỤM DÂN CƯ
– CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN CHO KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP
  • KHU CÔNG NGHIỆP – CHẾ XUẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI