904
Ngành nghề : BĂNG DÁN CÔNG NGHIỆP
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0274)3856353
CTY TNHH MTV PHÚ AN THỊNH
– GIA CÔNG SANG CUỘN BĂNG KEO
– SX PHỤ LIỆU ĐÓNG GÓI
  • BĂNG DÁN, BĂNG CÔNG NGHIỆP, BĂNG BẢO VỆ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI