853
Ngành nghề : VẢI BẠT
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0274)3813900
Email: nam.rongdo@gmail.com
Website: www.rongdo.com.vn
CTY TNHH MTV RỒNG ĐỎ
– BẠT NHỰA: PE, HDPE, LDPE, PVC
– BẠT KHỬ TRÙNG, CHE PHỦ HÀNG HÓA
– BẠT TRÙM XE CÁC LOẠI
– NHẬN GIA CÔNG CÁC LOẠI KÍCH CỠ
  • VẢI BẠT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI