660
Ngành nghề : CHO THUÊ Ô TÔ
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại: (0251)8872180
CTY TNHH MTV TÀI CƯỜNG AN
CHO THUÊ XE DL CÁC LOẠI. KD DL LỮ HÀNH NỘI ĐỊA. SỮA CHỮA XE Ô TÔ (KHÔNG SỬA CHỮA TẠI TRỤ SỞ). DVQUẢNG CÁO. IN ẤN (IN XUẤT BẢN PHẨM PHẢI CÓ GIẤY PHÉP). TẠO BIỂU MẪU, LOGO, BẢNG HIỆU. MUA BÁN VĂN PHÒNG PHẨM, NÔNG SẢN (TRỪ HẠT ĐIỀU, BÔNG VẢI), PHẾ LIỆU (TRỪ CÁC CHẤT THẢI NGUY HẠI THEO DANH MỤC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2006/QĐ-BTNMT NGÀY 26/12/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, KHÔNG CHỨA HÀNG TẠI TRỤ SỞ), HÀNG THANH LÝ. TƯ VẤN VỀ MÔI TRƯỜNG. MUA BÁN VẬT TƯ, THIẾT BỊ
  • Ô TÔ – CHO THUÊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI