632
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0274)3562167
CTY TNHH MTV TMDV VĂN THANH
– Kinh doanh gas (Các loại gas 50kg, 48kg, 45kg, 12kg ) – khí công nghiệp (Oxy, Nitrơ, Argon, CO2, AC)
– Lắp đặt hệ thống gas công nghiệp
  • GAS – CÔNG NGHIỆP & Y KHOA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI