CTY TNHH MTV VIỄN THÔNG NAM ĐỨC TÍN

147/30D TỔ 16 NGUYỄN ÁI QUỐC, ẤP AN HÒA, X.HÓA AN, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
15 Tháng Một, 2019 / 908
CTY TNHH MTV VIỄN THÔNG NAM ĐỨC TÍN
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại : (0251)8856316

XÂY DỰNG – VIỄN THÔNG