803
Ngành nghề : CHIM - THÚ - CÁ CẢNH
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38839053
CTY TNHH MTV XANH NHIỆT ĐỚI (TROPIC BLUE)
KD VÀ XUẤT KHẨU CÁ NHIỆT ĐỚI CẢNH, CÁ BIỂN , CÁ NƯỚC NGỌT , ĐỘNG VẬT BIỂN , SÒ VÀ SAN HÔ TỪ VIỆT NAM
  • CHIM, THÚ, CÁ CẢNH
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI