1560
CTY TNHH NEO VIỆT NAM
NEO VIỆT NAM CHUYÊN THI CÔNG :
– BẢO VỆ CẤU TRÚC LÂN CẬN
– XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU
– GIA CỐ NỀN NHÀ XƯỞNG
– CẢI TẠO VÀ GIA CỐ NỀN MÓNG
– THI CÔNG CỌC NGĂN NƯỚC C.C.P
– THI CÔNG PHUN VỮA CAO ÁP JET GROUTING
  • XÂY DỰNG – THẦU XỬ LÝ NỀN MÓNG & CHỐNG THẤM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI