469
CTY TNHH PHẦN MỀM TRUYỀN THÔNG MẠNG VIỆT NAM
TÍCH HỢP HỆ THỐNG BẢO TRÌ MẠNG LAN, WAN
CUNG CẤP VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂN BẰNG TẢI INTERNET
QUẢN LÝ NGƯỜI TRUY CẬP
XÂY DỰNG GIẢI PHÁP WIFI, MESH, WIMAX TÂM XA VÀ TRẠM PHÁT SÓNG DIỆN RỘNG
GIẢI PHÁP MTA – THIN CLIENT
GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ CAMERA
CUNG CẤP MÁY TÍNH, SERVER, CÁC THIẾT BỊ LƯU TRỮ DỮ LIỆU
  • VI TÍNH – TƯ VẤN & CUNG CẤP GIẢI PHÁP
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI