455
CTY TNHH POWER JOY VIỆT NAM
CHUYÊN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH:Các loại băng keo º Acrylic resin, BOPP Jumbo Rolls º Phim keo nước
1. Keo nước BOPP
2. Băng keo dán thùng BOPP
3. BOPP Jumbo Rolls
4. bĂNG KEO VĂN PHÒNG PHẨM BOPP
5. Băng keo màu BOPP
6. Băng keo 2 mặt
7. Băng keo giấy nhăn
  • BĂNG DÁN, BĂNG CÔNG NGHIỆP, BĂNG BẢO VỆ
  • BAO BÌ – VẬT LIỆU
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI