1186
Ngành nghề : TÀI CHÍNH - CHO THUÊ
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: (024) 39446368
Website: www.techcomcapital.com.vn/
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (Techcom Capital)
Được thành lập từ năm 2008, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“Techcom Capital”) là công ty con thuộc Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“Techcombank”) – một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam. Mục tiêu của Techcom Capital là cung cấp các dịch vụ quản lý đầu tư và tư vấn tài chính doanh nghiệp bao gồm: tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp, tư vấn huy động vốn và tư vấn M&A.

  • TÀI CHÍNH – CHO THUÊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI