1306
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38769590
CTY TNHH QUỐC TẾ KING WELL
CHUYÊN:
– CUNG CẤP MÁY MÓC NGÀNH DỆT
– CUNG CẤP THIẾT BỊ NGÀNH DỆT
(GIỜ LÀM VIỆC: 08:30 – 17:00)
  • DỆT – HÓA CHẤT, VẬT TƯ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI