161
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39700106
CTY TNHH SINH HÓA MÔI TRƯỜNG BÌNH LAN
CÔNG TY SINH HÓA MÔI TRƯỜNG BÌNH LAN (ENBC BINH LAN, ENVIBIOCHEM BINH LAN) HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN, SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP AN TOÀN MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN THỰC PHẨM, AN TOÀN TRONG LĨNH VỰC NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN VÀ BẢO QUẢN RAU QUẢ SAU THU HOẠCH.
SẢN PHẨM CỦA ENBC BINH LAN HỘI TỤ THÀNH TỰU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỚI THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG.
  • NÔNG NGHIỆP – HÓA CHẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI