1038
Ngành nghề : THIẾT BỊ CƠ KHÍ
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)37222468
CTY TNHH SX DVTM CƠ KHÍ KIM CHUNG (KIMCENCO)
– SẢN XUẤT CÁC THIẾT BỊ VÀ PHỤ TÙNG MÁY CƠ KHÍ, MÁY CHẾ BIẾN ĐÁ GRANNIT VÀ ĐÁ HOA CƯƠNG.
– ĐÚC GANG, THÉP VÀ CÁC HỢP KIM.
– TƯ VẤN VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ, NGUYÊN PHỤ LIỆU, HÓA CHẤT CHO NGÀNH ĐÚC.
  • CƠ KHÍ – THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI