979
Ngành nghề : BAO BÌ NHỰA
Tỉnh thành : LONG AN
Điện thoại: (0272)3751442
Website: www.loduc.com
CTY TNHH SX TM LỘ ĐỨC
CHUEY6N SX, KD:
– BAO BÌ VỎ RUỘT XE
– MÀNG IN ĐỂ TẠO TÚI MÔI TRƯỜNG (GẠO, PHÂN BÓN)
– BAO BÌ PHỨC HỢP (NÔNG NGHIỆP, THỰC PHẨM PHÂN BÓN)
  • NHỰA – BAO BÌ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI