1148
CTY TNHH SX TM O.B.M
– SX CÁC LOẠI MÁY OZONE DÙNG TRONG GIA ĐÌNH & CÔNG NGHIỆP, CHẾ BIẾN VÀ NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN.
– XỬ LÝ NƯỚC CẤP, NƯỚC THẢI & NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI.
– CUNG CẤP & LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG.
  • MÔI TRƯỜNG – TƯ VẤN KIỂM SOÁT Ô NHIỄM
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI