895
CTY TNHH SX TM PHỤ LIỆU MAY MẶC SÀI GÒN
SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP:
– NÚT NHỰA
– NÚT KIM LOẠI
– HOOK & BAR
– HOOK & EYES
– CHỈ MAY
– KHÓA KÉO
– KEO
– MEX
– ĐỆM VAI
– DÂY DỆT
– DÂY THUN BẢN
– DÂY THUN TRÒN
– PHỤ LIỆU ĐÓNG GÓI
  • MAY MẶC – PHỤ LIỆU
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI