573
Ngành nghề : BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)62958103
CTY TNHH SX TMDV KIẾN XUÂN
CHUYÊN CUNG CẤP :
– ĐỒNG PHỤC VĂN PHÒNG,
– ĐỒNG PHỤC CÔNG NHÂN
– ĐỒNG PHỤC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Ngành Nghề Bổ Sung:
MAY MẶC – ĐỒNG PHỤC

  • BẢO HỘ LAO ĐỘNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI