777
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38218626
Email: camluong@hcm.fpt.vn
CTY TNHH SX TMDV TÂN ĐẠI NGƯ
KINH DOANH HẠT NHỰA, BAO BÌ, MÀNG CO, MÁY MÓC CHO NGÀNH DỆT, NGUYÊN LIỆU CHO NGÀNH DỆT, HÓA CHẤT
  • DỆT – HÓA CHẤT, VẬT TƯ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI