434
Ngành nghề : DÂY CÁP
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39560188
CTY TNHH TÂN KIÊN THÀNH
CHUYÊN DOANH: DÂY ĐIỆN TỪ – DÂY CÁP ĐIỆN TAYA – VERNISH CÁCH ĐIỆN – ĐỒ DÙNG CÔNG NGHIỆP…
  • DÂY CÁP
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI