972
CTY TNHH THIÊN PHÚC
NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP-THIẾT BỊ CHỐNG SÉT CHÍNH GỐC HÀNG ĐẦU TẠI VN
*HỆ THỐNG CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP: MỸ, TBN, ÁO (TERRASTAT, INGESCO,SCHIRTEC)
*HỆ THỐNG CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN: MỸ, ÚC, ĐỨC( PHOENIX CONTACT, SYCOM, NOVARIS, ALLTEC, POLYPHASER)
*HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT: MỸ(TERRAFILL, TERRADYNE)
*HỆ THỐNG AN NINH, AN TOÀN
*HỆ THỐNG CAMERA CHIPPER, UNIMO (KOREA)
NHÀ CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP TÍCH HỢP BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY, CHỐNG TRỘM, CAMERA QUAN SÁT, THẺ TỪ, LIÊN LẠC NỘI BỘ, ÂM THANH CÔNG CỘNG.

Ngành Nghề Bổ Sung:
AN TOÀN – HỆ THỐNG & THIẾT BỊ

  • CHỐNG SÉT – THIẾT BỊ & DỊCH VỤ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI